Nguyên nhân của dạng hỏng gãy răng trong bộ truyền bánh răng là do:

Nguyên nhân của dạng hỏng gãy răng trong bộ truyền bánh răng là do:

A. Ứng suất uốn lặp đi lặp lại

B. Răng chịu tải trọng va đập mạnh

C. Ứng suất uốn và ứng suất tiếp xúc lặp đi lặp lại

D. Ứng suất uốn lặp đi lặp lại hoặc do quá tải

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng