Nguyên nhân gây ra cháy nổ trực tiếp do hiện tượng tĩnh điện là:

Nguyên nhân gây ra cháy nổ trực tiếp do hiện tượng tĩnh điện là:

A. Do sự ma sát giữa các vật thể.

B. Do chập mạch điện.

C. Do sét đánh.

D. Cả a và b sai.

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng