Nguyên nhân gây ra độ rối của khí quyển do:

Nguyên nhân gây ra độ rối của khí quyển do:

A. Sự đối lưu nhiệt và cơ học 

B. Do địa hình 

C. Do gió

D. Do áp suất khí quyển

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng