Nguyên nhân xuất hiện ứng suất dư trong kết cấu hàn là:

Nguyên nhân xuất hiện ứng suất dư trong kết cấu hàn là:

A. Nung nóng không đều kim loại vật hàn 

B. Nung nóng đều kim loại vật hàn

C. Thêm bột đồng (Cu) vào thành phần vỏ thuốc của que hàn

D. Thêm bột chì (Pb) vào thành phần vỏ thuốc của que hàn

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng