Nhiễm sắc thể của vi khuẩn?

Nhiễm sắc thể của vi khuẩn?

A. Được nén chặt lại trong một cấu trúc gọi là vùng nhân 

B. Được bao quanh bởi một màng nhân 

C. Có chứa một lượng lớn nucleosome 

D. Khi kéo dài ra sẽ bằng chiều dài của tế bào vi khuẩn

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng