Nhóm hydrocarbon dùng làm tá dược điều chế thuốc mỡ có đặc điểm:

Nhóm hydrocarbon dùng làm tá dược điều chế thuốc mỡ có đặc điểm:

A. Bền vững, ít bị vi khuẩn nấm mốc phát triển 

B. Khả năng nhũ hóa mạnh 

C. Phóng thích hoạt chât tốt 

D. A, B

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng