Những cây ăn quả lâu năm người ta thường chiết cành là vì:

Những cây ăn quả lâu năm người ta thường chiết cành là vì:

A. Dễ trồng và ít công chăm sóc.

B. Dễ nhân giống nhanh và nhiều. 

C. Để tránh sâu bệnh gây hại.  

D. Rút ngắn thời gian sinh trưởng, sớm thu hoạch và biết trước đặc tính của quả.

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng