Nhược điểm của bơ ca cao:

Nhược điểm của bơ ca cao:

A. Nhiệt độ nóng chạy cao, đun chảy lâu mất thời gian

B. Khả năng nhũ hóa kém

C. Hiện tượng dị hình

D. Khả năng phối hợp với nhiều loại dược chất để điều chế thuốc đặt kém

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng