NST giới tính có ở đâu?

NST giới tính có ở đâu?

A. Tất cả tế bào

B. Tế bào sinh dục 

C. Tế bào sinh dưỡng 

D. Tế bào da

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng