Ở người loại tế bào nào có chiên mao?

Ở người loại tế bào nào có chiên mao?

A. Tinh trùng 

B. Bạch cầu 

C. Hồng cầu

D. Trứng

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng