Oxi, nito, cacbonic,… được vận chuyển qua màng theo kiểu?

Oxi, nito, cacbonic,… được vận chuyển qua màng theo kiểu?

A. Vận chuyển thụ động

B. Vận chuyển chủ động.

C. Vận chuyển có trợ lực

D. Khuếch tán đơn giản.

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng