Hỏi: Quan hệ sản xuất chính được thiết lập dưới thời Tần – Hán là

Hỏi: Quan hệ sản xuất chính được thiết lập dưới thời Tần – Hán là A. Quan hệ bóc lột của quý tộc đối với nông dân công xã. B. Quan hệ bóc lột của chủ nô đối với nô lệ. C. Quan hệ bóc lột của lãnh chúa đối với nông nô. D. Quan …

Hỏi: Quan hệ sản xuất chính được thiết lập dưới thời Tần – Hán là Read More »

Hỏi: Ý nào sau đây không thuộc nội dung cơ bản của Nho giáo?

Hỏi: Ý nào sau đây không thuộc nội dung cơ bản của Nho giáo? A. Quan niệm về quan hệ giữa vua – tôi, cha – con, vợ – chồng. B. Đề cao quyền bình đẳng của phụ nữ C. Đề xướng con người phải tu nhân, rèn luyện đạo đức D. Giáo dục con …

Hỏi: Ý nào sau đây không thuộc nội dung cơ bản của Nho giáo? Read More »

Hỏi: Chức quan Tiết độ sứ được giao cho những công thần và thân tộc đi cai quản vùng biên cương của Trung Quốc dưới thời

Hỏi: Chức quan Tiết độ sứ được giao cho những công thần và thân tộc đi cai quản vùng biên cương của Trung Quốc dưới thời A. Tần – Hán. B. Đường C. Thanh. D. Minh Hướng dẫn Các Hoàng đế thời Đường cử người thân tín đi cai quản các địa phương, đặc biệt …

Hỏi: Chức quan Tiết độ sứ được giao cho những công thần và thân tộc đi cai quản vùng biên cương của Trung Quốc dưới thời Read More »

Hỏi: Bốn phát minh kĩ thuật quan trọng nhất của người Trung Quốc bao gồm

Hỏi: Bốn phát minh kĩ thuật quan trọng nhất của người Trung Quốc bao gồm A. Phương pháp luyện sắt, làm men gốm, la bàn, thuốc súng B. Phương pháp luyện sắt, đúc súng, thuốc súng, làm men gốm C. Giấy, kĩ thuật in, la bàn, thuốc súng. D. Giấy, kĩ thuật in, phương pháp …

Hỏi: Bốn phát minh kĩ thuật quan trọng nhất của người Trung Quốc bao gồm Read More »

Hỏi: Việc tăng cường chính quyền phong kiến dưới thời Đường nhằm mục đích gì?

Hỏi: Việc tăng cường chính quyền phong kiến dưới thời Đường nhằm mục đích gì? A. với tay đến tận các địa phương. B. nâng cao quyền lực tuyệt đối của Hoàng đế. C. tăng cường quyền lực của bộ máy nhà nước. D. đàn áp các phong trào đấu tranh của nhân dân. Hướng …

Hỏi: Việc tăng cường chính quyền phong kiến dưới thời Đường nhằm mục đích gì? Read More »

Hỏi: Từ thế kỉ XVII đến XIX là giai đoạn chế độ phong kiến phương Đông

Hỏi: Từ thế kỉ XVII đến XIX là giai đoạn chế độ phong kiến phương Đông A. phát triển thịnh đạt. B. bước đầu hình thành. C. sụp đổ hoàn toàn. D. khủng hoảng trầm trọng. Hướng dẫn Chế độ phong kiến phương Đông rơi vào tình trạng khủng hoảng trầm trọng trong khoảng các …

Hỏi: Từ thế kỉ XVII đến XIX là giai đoạn chế độ phong kiến phương Đông Read More »

Hỏi: Ai là người sáng lập ra nhà Minh ở Trung Quốc?

Hỏi: Ai là người sáng lập ra nhà Minh ở Trung Quốc? A. Trần Thắng – Ngô Quảng B. Triệu Khuông Dẫn C. Chu Nguyên Chương D. Hoàng Sào Hướng dẫn Chu Nguyên Chương là người đã sáng lập ra nhà Minh. Năm 1368, khởi nghĩa nông dân lật đổ được nhà Nguyên. Chu Nguyên …

Hỏi: Ai là người sáng lập ra nhà Minh ở Trung Quốc? Read More »

Hỏi: Trung Quốc trở thành đế quốc phong kiến phát triển nhất dưới triều đại nào?

Hỏi: Trung Quốc trở thành đế quốc phong kiến phát triển nhất dưới triều đại nào? A. Kim B. Mông Cổ C. Đường D. Thanh Hướng dẫn Đến thời nhà Đường, các hoàng đế đứng đầu đất nước tiếp tục chính sách mở rộng lãnh thổ. Nhà Đường đem quân lấn chiếm vùng Nội Mông, …

Hỏi: Trung Quốc trở thành đế quốc phong kiến phát triển nhất dưới triều đại nào? Read More »

Hỏi: Một loại hình văn học – nghệ thuật mới rất phát triển dưới thời Minh, Thanh là

Hỏi: Một loại hình văn học – nghệ thuật mới rất phát triển dưới thời Minh, Thanh là A. Thơ B. Kịch nói C. Kinh kịch D. Tiểu thuyết Hướng dẫn Tiểu thuyết là một hình thức văn học mới phát triển ở thời Minh, Thanh. Với nhiều tác phẩm nổi tiếng như: Tam Quốc …

Hỏi: Một loại hình văn học – nghệ thuật mới rất phát triển dưới thời Minh, Thanh là Read More »