Phải thêm vào tá dược nhũ tương D/N:

Phải thêm vào tá dược nhũ tương D/N:

A. Chất giữ ẩm, chất chống oxy hóa

B. Chất nhũ hóa, chất bảo quản

C. Chất giữ ẩm, chất bảo quản

D. Chất chống oxy hóa, chất chống vi khuẩn nấm mốc

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng