Phương pháp áp dụng để nhận biết kiểu nhũ tương kép:

Phương pháp áp dụng để nhận biết kiểu nhũ tương kép:

A. pha loãng

B. đo độ dẫn điện

C. quan sát dưới kính hiển vi

D. đo kích thư

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng