Phương pháp xát hạt từng phần được áp dụng đối với:

Phương pháp xát hạt từng phần được áp dụng đối với:

A. Viên có hàm lượng thấp 

B. Viên có các thành phần tương kỵ

C. Viên có chứa dược chất dễ hỏng bởi nhiệt

D. Viên có chứa các vitamin

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng