Qua nghiên cứu phả hệ bệnh nào dưới đây ở người là di truyền theo kiểu đột biến gen lặn:

Qua nghiên cứu phả hệ bệnh nào dưới đây ở người là di truyền theo kiểu đột biến gen lặn:

A. Tật xương chi ngắn

B. Ngón tay ngắn 

C. Tật 6 ngón tay 

D. Câm, điếc bẩm sinh 

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng