Sau khi làm việc trên máy bào ngươi lao động cần chú ý gì:

Sau khi làm việc trên máy bào ngươi lao động cần chú ý gì:

A. Phải tắt động cơ điện. Thu dọn và sắp xếp gọn gàng các chi tiết và phôi vào đúng nơi quy định, lau chùi và bôi trơn cho máy

B. Lấy phoi ra khỏi bàn máy bằng chổi hoặc bàn chải chuyên dùng

C. Cho máy chạy tiếp theo chế độ tự động

D. a và b đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng