So với mối ghép đinh tán, mối ghép hàn có khuyết điểm:

So với mối ghép đinh tán, mối ghép hàn có khuyết điểm:

A. Không đảm bảo sức bền đều nguyên vật liệu.

B. Khó tự động hóa.

C. Khó kiểm tra được khuyết tật.

D. Tất cả đều sai.

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng