Sự hấp thu thuốc qua da chủ yếu theo con đường:

Sự hấp thu thuốc qua da chủ yếu theo con đường:

A. Thấm trực tiếp qua tế bào 

B. Đi xuyên qua khe hỡ giữa các tế bào 

C. Thấm qua da theo các bộ phận phụ

D. Được vận chuyển chủ động qua da

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng