Sự sống đầu tiên xuất hiện ở môi trường:

Sự sống đầu tiên xuất hiện ở môi trường:

A. Khí quyển nguyên thuỷ. 

B. Trong lòng đất và được thoát ra bằng các trận phun trào núi lửa.

C. Trong nước đại dương.

D. Trên đất liền

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng