Tá dược dính sử dụng trong sản xuất viên nén:

Tá dược dính sử dụng trong sản xuất viên nén:

A. Tá dược dính khô thường dùng trong phương pháp xát hạt khô hoặc dập trực tiếp 

B. Tá dược dính khô thường sử dụng là gelatin 

C. Đảm bảo độ bền cơ học cho viên nén

D. A, C

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng