Tá dược hút dùng trong bào chế thuốc bột:

Tá dược hút dùng trong bào chế thuốc bột:

A. Dùng trong thuốc bột kép chứa các chất háo ẩm

B. Thường dùng magiesi carbonat, magiesi oxyd 

C. A, B 

D. A, B sai

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng