Tá dược hút dùng trong sản xuất viên nén:

Tá dược hút dùng trong sản xuất viên nén:

A. Làm tăng độ ổn định của thuốc 

B. Điều chỉnh độ ẩm của các loại cao thuốc khi tạo hạt dập viên 

C. Phối hợp với các hoạt chất ở dạng lỏng

D. A, B, C

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng