Tá dược màu dùng trong bào chế thuốc bột:

Tá dược màu dùng trong bào chế thuốc bột:

A. Thường dùng trong bột kép chứa các chất độc hay tác dụng mạnh

B. Nhuộm màu chế phẩm để phân biệt 

C. Thường cho vào với mục đích kiểm tra sự đồng nhất của thuốc bột 

D. A, C

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng