Tá dược PEG dùng cho thuốc mỡ có nhược điểm:

Tá dược PEG dùng cho thuốc mỡ có nhược điểm:

A. Khả năng hòa tan hoạt chất kém

B. Có tính háo ẩm 

C. Không thể phối hợp được các loại PEG khác nhau

D. Không có khả năng thấm qua da lành

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng