Tá dược rã sử dụng trong sản xuất viên nén:

Tá dược rã sử dụng trong sản xuất viên nén:

A. Thường sử dụng tinh bột, avicel, bột cellulose 

B. Có thể sử dụng hỗn hợp acid citric và magie carbonat làm tá dược rã 

C. Giúp viên rã nhanh và rã mịn

D. A, B, C

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng