Tá dược rã theo cơ chế sinh khí:

Tá dược rã theo cơ chế sinh khí:

A. Avicel 

B. Tinh bột 

C. Hỗn hợp acid citric và canxi carbonat 

D. a, b, c sai

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng