Tác dụng của cổ góp điện trong máy phát điện một chiều là để:

Tác dụng của cổ góp điện trong máy phát điện một chiều là để:

A. Chỉnh lưu dòng điện xoay chiều trong dây quấn phần ứng thành dòng một chiều chảy qua tải.

B. Ngăn cách các tấm ghép với nhau để chống hiệu ứng dòng xoáy Fu cô.

C. Dễ dàng tạo ra tiếp xúc với chổi than để lấy điện.

D. Ghép nối tiếp nhiều điện áp với nhau để tạo ra điện áp lớn lối ra.

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng