Tác nhân gây bệnh cúm, chó dại, sởi, quai bị,… là do loài virus nào gây nên?

Tác nhân gây bệnh cúm, chó dại, sởi, quai bị,… là do loài virus nào gây nên?

A. Adenovirus

B. Myxovirus

C. Nitavirus và  Herpesvirus

D. Hepatitis A, B, C, D,…

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng