Tế bào gan, tế bào não, tế bào mô mỡ, tế bào tuyến nhờn ở da, vỏ tuyến thượng thận,… thuộc lưới nội chất nào?

Tế bào gan, tế bào não, tế bào mô mỡ, tế bào tuyến nhờn ở da, vỏ tuyến thượng thận,… thuộc lưới nội chất nào?

A. Lưới nội chất hạt.

B. Lưới nội chất không hạt.

C. Chỉ là tế bào bình thường.

D. Cả A và B.

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng