Thành phần hóa học của màng tế bào gồm?

Thành phần hóa học của màng tế bào gồm?

A. Lipid, protein và cholesterol 

B. Phospholipid, protein và carbohydrate 

C. Lipid, protein và carbohydrate 

D. Phospholipid, acid amin và carbohydrate 

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng