Thành phần nào ít có trong công thức bột, cốm pha hỗn dịch uống đa liều?

Thành phần nào ít có trong công thức bột, cốm pha hỗn dịch uống đa liều?

A. Tá dược chống đóng bánh

B. Chất gây thấm

C. Chất bảo quản

D. Chất gây treo

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng