Công thức tính thể tích khối lăng trụ tam giác đều

Hình lăng trụ là gì?

Một đa giác có hai mặt đáy song song và bằng nhau, mặt bên là hình bình hành thì đa giác đó gọi là hình lăng trụ.

Thể tích khối lăng trụ

Công thức tính thể tích hình lăng trụ: V = B.h

Trong đó

  • V là thể tích khối lăng trụ ( đơn vị m3)
  • B là diện tích khối lăng trụ ( đơn vị m2)
  • h là chiều cao khối lăng trụ ( đơn vị m)

Bài tập 

Bài tập 1. ( Trích câu 4 đề thi tham khảo lần 2 của BGD&ĐT 2020)

Thể tích hình lăng trụ

Bài tập 2.

Lăng trụ đứng

Bài tập 3.

Thể tích khối lăng trụ

Bài tập 4.

Lăng trụ hình hộp

Bài tập 5.

Khối lăng trụ đứng

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *