Theo quy ước của tiêu chuẩn AWS, Ký hiệu mối hàn ở hình bên dưới thì là:

Theo quy ước của tiêu chuẩn AWS, Ký hiệu mối hàn ở hình bên dưới thì là:

                                                          

A. Mối hàn có đệm lót hoặc tấm đỡ phía sau 

B. Mối hàn giáp mối mép vuông

C. Mối hàn góc

D. Mối hàn giáp mối vát mép chữ U 

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng