Thiết bị lọc bụi bằng điện kiểu 2 vùng thường được áp dụng lọc bụi trong:

Thiết bị lọc bụi bằng điện kiểu 2 vùng thường được áp dụng lọc bụi trong:

A. Thiết bị thông gió 

B. Khói thải trong lò nung , lò hơi ….v…v… 

C. Nhà máy sản xuất sắt, thép 

D. Nhà máy Ximăng

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng