Thiết bị nghiền nào phù hợp qui mô phòng thí nghiệm:

Thiết bị nghiền nào phù hợp qui mô phòng thí nghiệm:

A. Máy nghiền đinh

B. Máy nghiền búa

C. Máy nghiền có cánh quạt

D. Máy nghiền trục kiểu đứng

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng