Thông số hình học Re trong bộ truyền bánh răng nón là:

Thông số hình học Re trong bộ truyền bánh răng nón là:

A. Chiều dài nón.

B. Bề dày nón. 

C. Bán kính cong của răng. 

D. Chiều rộng nón.

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng