Thuốc đặt trực tràng hấp thu theo đoạn tĩnh mạch nào hạn chế được sự chuyển hóa lần đầu ở gan:

Thuốc đặt trực tràng hấp thu theo đoạn tĩnh mạch nào hạn chế được sự chuyển hóa lần đầu ở gan:

A. Tĩnh mạch trĩ trên 

B. Tĩnh mạch trĩ giữa 

C. Tĩnh mạch trĩ dưới

D. B, C

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng