Thuốc đặt trực tràng thích hợp cho các loại dược chất:

Thuốc đặt trực tràng thích hợp cho các loại dược chất:

A. Có độ tan thấp 

B. Kích ứng đường tiêu hóa

C. Có thời gian bán thải ngắn 

D. Dễ bị oxy hóa

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng