Thuốc mỡ là dạng thuốc có thể chất…., dùng để bôi lên da hoặc niêm mạc nhằm…:

Thuốc mỡ là dạng thuốc có thể chất…., dùng để bôi lên da hoặc niêm mạc nhằm…:

A. Mềm/ bảo vệ hoặc đưa thuốc thấm qua da

B. Lỏng hoặc mềm/ trị liệu qua da

C. Mềm/ Chuyển giao thuốc qua da

D. Nhão/ bôi lên da

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng