Tiến hành lau chùi, bôi dầu và bơm dầu vào các bề mặt chuyển động cần phải thực hiện khi:

Tiến hành lau chùi, bôi dầu và bơm dầu vào các bề mặt chuyển động cần phải thực hiện khi:

A. Tiến hành bàn giao ca kíp, nghỉ lễ, tết

B. Ngừng máy phải tắt máy, cắt cầu dao điện

C. Liên tục và thường xuyên kể cả khi máy đang chạy

D. a và b đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng