Trang bị phòng hộ cá nhân được chia làm các nhóm nào sau đây:

Trang bị phòng hộ cá nhân được chia làm các nhóm nào sau đây:

A. Bảo vệ mắt, bảo vệ cơ quan hô hấp

B. Bảo vệ thính giác, bảo vệ đầu

C. Bảo vệ tay chân, bảo vệ thân thể

D. Cả a, b và c đều đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng