Trẻ sơ sinh có thể nhận kháng thể (là các phân tử protein rất lớn) từ sữa mẹ. Các phân tử kháng thể có thể đi qua các tế bào lót bên trong ống ruột của trẻ bằng.

Trẻ sơ sinh có thể nhận kháng thể (là các phân tử protein rất lớn) từ sữa mẹ. Các phân tử kháng thể có thể đi qua các tế bào lót bên trong ống ruột của trẻ bằng.

A. Sự thẩm thấu

B. Sự vận chuyển thụ động

C. Sự vận chuyển tích cực

D. Sự nhập bào

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng