Triệu chứng của bệnh đa hồng cầu, ngoại trừ: 

Triệu chứng của bệnh đa hồng cầu, ngoại trừ: 

A. Đỏ da, ngứa

B. Hct > 47-54%

C. Hhc > 6tr/mm 3

D. Hb < 160g/100ml 

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng