Trong bệnh cường giáp: 

Trong bệnh cường giáp: 

A. Sản xuất quá nhiều hormon nhưng cơ thể không đáp ứng

B. Trị số uTSH tăng cao

C. fT4 thường không tăng

D. Sau khi bình giáp mới nên phẫu thuật

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng