Trong bộ truyền bánh răng, nguyên nhân chủ yếu gây dạng hỏng gãy răng là:

Trong bộ truyền bánh răng, nguyên nhân chủ yếu gây dạng hỏng gãy răng là:

A. Bôi trơn không đầy đủ, dầu bôi trơn nhiều cặn bẩn

B. Quá tải, mỏi

C. Truyền động với vận tốc lớn

D. Tất cả đều sai

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng