Trong các thiết bị hấp phụ thường dùng các van:

Trong các thiết bị hấp phụ thường dùng các van:

A. Van cánh bướm

B. Van tấm chắn, Van đĩa 

C. Van đĩa 

D. Van cánh bướm.Van tấm chắn, Van đĩa

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng