Trong cơ thể người loại tế bào nào có nhiều nhân?

Trong cơ thể người loại tế bào nào có nhiều nhân?

A. Tế bào cơ tim 

B. Tế bào gan 

C. Tế bào phổi 

D. Tế bào thận

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng