Trong khi làm việc trên máy bào ngươi lao động cần chú ý gì:

Trong khi làm việc trên máy bào ngươi lao động cần chú ý gì:

A. Khi máy bào giường đang làm việc, không được chống khửu tay lên bàn máy

B. Lấy phoi ra khỏi bàn máy bằng chổi hoặc bằng bàn chải chuyên dụng

C. Xiết lại bulong, đai ốc kẹp chặt chi tiết, đo chi tiết lúc máy đang đứng

D. Tất cả đều đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng