Trong nguyên phân, việc phân chia tế bào chất ở tế bào động vật xảy ra khi:

Trong nguyên phân, việc phân chia tế bào chất ở tế bào động vật xảy ra khi:

A. Hoàn tất việc phân chia vật chất di truyền, tạo vách ngăn ở mặt phẳng xích đạo của thoi vô sắc.   

B. Hoàn thành việc phân chia vật chất di truyền, màng tế bào thắt lại ở vị trí giữa tế bào     

C. NST co xoắn cực đại

D. NST phân li về 2 cực tế bào

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng